Reglament

El Centre Esportiu i Cultural Antella, amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Antella i la Federació de Triatló de la Comunitat Valenciana (FTCV), organitzaran el  III Duatló Antella el proper 17 de febrer de 2019 a les 9:45h.

Normes:

En aquestes normes estan desenvolupats tots els aspectes tècnics generals de la prova. No obstant això, a continuació es detallen aquells punts que, per la seua importància o per circumstàncies de la mateixa, es modifiquen o complementen total o parcialment respecte del reglament de la FETRI.

Participació:

La participació en el III. Duatló Antella està oberta a esportistes de qualsevol nacionalitat, federats o no i el nombre màxim de participants està limitat a 800 duatletes.  Cada participant participa en cada prova  de manera individual, baix la seua responsabilitat i disposa d’un nivell de condició física i domini tècnic suficient per afrontar-la i acabar-la.

Els i les participants hauran de portar els dorsals facilitats per l’organització sense cap tipus de manipulació dels mateixos. És obligatori l’ús del casc rígid mentre s’estiga en contacte amb la bici.

Prova no apta per a paratriatletes.

En l’entrada a l’àrea de transició s’haurà de presentar el DNI o llicència federativa amb foto. No serà possible l’acreditació d’identitat per part d’una altra persona.

El participant haurà de revisar els recorreguts, almenys en l’entorn pròxim a la zona de transició, per a la presa en consideració de les mesures pròpies de seguretat que haurà de tenir en la competició (velocitat recomanada, especials mesures de precaució per desnivells o zones de corbes, etc.).

L’organitzador disposarà el necessari per a indicar les zones on es requerisquen aqueixes mesures de seguretat per part dels participants, bé en la reunió informativa anterior (si la hi haguera), ben publicant-ho en el tauló oficial de la prova.

El participant està obligat a respectar el medi ambient durant la competició, no abandonant ni tirant objectes, ni actuant de forma agressiva amb l’entorn.

Es responsabilitat del atleta conèixer el recorregut  i el reglament de la prova.

Es pot anar a roda (Drafting), però no entre duatletes de diferent sexe.

Lloc d’eixida i arribada en el carrer Leopoldo Ortiz.  Veure plànol.

Categories:

Categories tant masculines i femenines:

Cadets, Junior, Sub-23, Sènior – Absoluta, Veterans I, Veterans II, Veterans III.

Distàncies:  

Els tres segments del III Duatló Antella són:

 1. Carrera a peu:5Km a dos voltes al mateix circuit.     Veure plànol.
 2. Ciclisme:20 Km. amb un recorregut d’una volta El circuït estarà obert al trànsit i per tant, hauran de respectar-les normes de trànsit.Veure plànol.
 3. Carrera a peu:2,2 Km. a una volta.Veure plànol.

Premis: Els guanyadors de les diferents categories hauran d’assistir  obligatòriament al lliurament de premis. Cas de no hi estar presents, perdran el dret als respectius premis.

Trofeu als 3 primers classificats de la general masculí i femení.

Trofeu als 3 primers classificats de cada categoria masculí i femení.

Trofeu als 3 primers clubs masculí i femení.

Trofeu als 3 primers classificats locals i del club CEC Antella-FrutasTono-Alejandro Sanz, masculí i femení.

Es considera local al nascut o empadronat a Antella.

Horari d’activitats:      

Reunió Tècnica a la pagina web http://www.cecantella.com 

De 8:15h. a 9:30h.  Lliurament de dorsals.

De 9:00h. a 9:40h.  Entrada a Zona de Transició.

9:45h.  EIXIDA III DUATLÓ ANTELLA.

A l’arribada de l’últim  Lliurament de Premiats.

 

Arbitratge i cronometratge:

La responsabilitat del control de la prova estarà a càrrec del jutge àrbitre, auxiliat pels jutges oficials de la FTCV. El cronometratge es realitzarà pel sistema electrònic amb xip.

Tot el participant que no disposa de xip groc en propietat (o que no el porta a la prova) haurà de pagar en el lloc de recollida de dorsals 2€ en concepte de lloguer al personal de cronometratge. (Més informació respecte al xip en la Web de la Federació). 

Inscripcions, preus i condicions:

Es realitzaren de forma exclusiva a través de www.triatlocv.org, apartat “INSCRIPCIONS EN LÍNIA”,  III Duatló Antella 2019.

Termini d’inscripció fins el 13 de febrer de 2019.

Federats en triatló: 20€

No federats en triatló: 20€ + 12€ llicència d’un dia.

Queda terminantment prohibida la inscripció el dia de la prova.

Fins al divendres 1 de febrer de 2019, es retornarà el 75% de la inscripció. A partir d’aquesta data no hi haurà devolucions. triatlo@cecantella.com

Les inscripcions es realitzaren mitjançant  TPV  en la pàgina web del Centre Esportiu i Cultural Antella

La llista d’inscrits podrà consultar-se en : www.triatlocv.org

La recollida del xip es realitzarà el mateix dia de la prova. Tot participant que no disposi de xip groc en propietat (o que no ho porti a la prova) haurà de pagar en la carpa de cronometratge, 2€ en concepte de lloguer. També es pot adquirir a un preu de 20€. El xip llogat es retornarà en finalitzar la prova.

La inscripció és personal i intransferible i suposa l’acceptació de les presents normes.

 

Servicis:

Hi haurà servei de guarda-roba. Els participants únicament podran entrar a l’àrea de transició una bossa menuda amb la roba d’escalfament. Veure plànol.

Servei de dutxa al Poliesportiu municipal partida el Viver S/N.

Zona de Transició al polígon industrial.

Avituallament en l’arribada i en el primer segment en el km. 2,5.

Seguretat i assistència mèdica:

Les zones restringides estaran controlades per vigilants de l’organització i tan sols es podrà accedir a elles amb l’acreditació corresponent.

La seguretat de la via pública serà responsabilitat de la Guàrdia Civil de Trànsit i de la Policia Local d’Antella.

Els serveis mèdics de l’organització estaran autoritzats a retirar qualsevol participant per raons mèdiques. Qualsevol vehicle d’emergència que necessita transitar pel recorregut de ciclisme podrà fer-ho indicant la seua posició amb senyals lluminoses i acústiques. En tots els casos el vehicle tindrà preferència sobre els triatletes, els quals hauran de donar pas.

Anul·lacions:            

Davant inclemències climatològiques o de causa major que impossibiliten la celebració de la prova d’acord amb el programa previst. En cap cas es proposarà una altra data.

Es tornarà el 80% de la quota d’inscripció, si es suspen el divendres abans de la prova.

Es tornarà el 20% de la quota d’inscripció, si es suspen el mateix dia de la prova.

Reclamacions i apel·lacions: 

 1. a) Els atletes o tècnics dels clubs acreditats, podran fer reclamacions i/o

apel·lacions, segons es detalla a continuació:

(i) Reclamacions contra la llista d’eixida: Abans de la reunió tècnica i, de no existir aquesta, fins a una hora abans de la primera eixida de la jornada.

(*ii) Reclamacions contra la llista provisional de resultats, l’actitud d’un altre esportista i/o irregularitats en l’organització de la competició: Quinze minuts després delmés tardà d’aquests dos fets:

 1. La publicació de la llista provisional de resultats en el tauler d’anuncis.
 2. L’entrada en meta de l’atleta implicat.

(*iii) Apel·lacions contra sancions aplicades pel Jutge Àrbitre, o per decisions

preses per ell, amb l’excepció de les eliminacions que no són apel·lables, quinze minuts després del més tardà d’aquests dos fets:

 1. La publicació de la sanció o de la decisió en el tauler d’anuncis.
 2. L’entrada en meta de l’atleta sancionat.
 3. b) Les reclamacions seran formulades per escrit i lliurades al Jutge Àrbitre de la competició, qui a la vista de les al•legacions presentades, prendrà les decisions que crea convenients.
 4. c) Les apel·lacions seran formulades per escrit i lliurades al Jutge Àrbitre, juntament amb una fiança d’import igual a la meitat de la inscripció, amb un mínim de 20 €, qui revisarà en primera instància la seua decisió. De ratificar-se en la mateixa lliurarà l’apel·lació al Jurat de Competició perquè siga aquest qui resolga el cas. En el supòsit en què el Jurat de Competició resolga a favor del recurrent, li serà retornat l’import de la fiança dipositada.
 5. d) En el cas que l’apel·lació arribe al Jurat de Competició, el president del Jurat es reunirà amb la resta dels integrants i intentarà escoltar a totes les parts implicades i estudiar les proves aportades. Si el que realitza l’apel·lació no poguera estar present, els seus arguments poden ser deixats per escrit en presentar l’escrit d’apel·lació. L’incompliment d’aquesta norma pot invalidar l’apel·lació.
 6. i) Havent escoltat totes les possibles evidències, el Jurado es retirarà a considerar el seu veredicte, que serà final i irrevocable. La decisió serà comunicada primer verbalment i després per escrit.