Inscripcions

Inscripcions, terminis i preus 2018:

“L’organització de la prova no es responsabilitza de la falsedat de les dades introduïdes al formulari d’inscripcions, recaient tota responsabilitat en el titular de les dades introduïdes”

Termini d’inscripció per a la Travessia Natació Antella.

  • Obertura d’inscripcions; (dilluns) 8 de maig.
  • Tancament d’inscripcions, divendres 18 d’agost a les 14:00h.

Quotes d’inscripció:

Travessia XUQUER XTREM :  5.000 mtes.   

  • Federats en Nataciò:  17 €.
  • No federats:  20 €.

Travessia Curta:  2.700 mtes.

  • Federats en Nataciò:  12 €.
  • No federats:  15 €.

Travessia Promoció:  600 mtes.

  • Menors: Gratuïta.
  • Federats en natació : 2 €
  • Majors d’edat no federats : 5 €

Gestió de baixes i devolucions:

Fins al dimecres 10 d’agost es retornarà el 75% de la inscripció. A partir d’aquesta data no hi haurà devolucions. ceca@cecantella.com

Inscripcions Travessia:

Les inscripcions es faran a la web: Ací