Reglament

El Club Centre Esportiu i Cultural Antella, amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Antella i la Federació de Natació de la Comunitat Valenciana (FNCV), organitzaran la 9a. Travessia Natació Antella el proper 19 d’ agost de 2018. Puntuable Circuït Aigües Obertes FNCV 2018.

Normes:

En aquestes normes estan desenvolupats tots els aspectes tècnics generals de la prova. No obstant això, a continuació es detallen aquells punts que, per la seua importància o per circumstàncies de la mateixa, es modifiquen o complementen total o parcialment respecte del reglament de la FNCV.

El circuït d’aigües obertes de la Comunitat Valenciana està regit pel reglament de la RFEN i FNCV.

L’edat dels nedadors/es és la complida fins 31 de desembre.

Els nedadors federats hauran d’estar en possessió de la llicència federativa en vigor.

Els banyadors permesos seran els inclosos en les normes F.I.N.A.

Participació:

La participació en la XUQUER XTREM 9a Travessia natació Antella està oberta a esportistes de qualsevol nacionalitat, federats o no. Cada participant participa en cada prova  de manera individual, baix la seua responsabilitat i disposa d’un nivell de condició física i domini tècnic suficient per afrontar-la i acabar-la.

El participant està obligat a respectar el medi ambient durant la competició, no abandonant ni tirant objectes, ni actuant de forma agressiva amb l’entorn.

Es responsabilitat del nedador conèixer el recorregut  i el reglament de la prova.

S’haurà de signar l’autorització dels tutors en el cas dels menors de 18 anys, i fer-la arribar al correu del club ceca@cecantella.com  autorització paterna. Permis tutors

És obligatori presentar l’autorització paterna al recollir el dorsal dels menors.

És obligatori mostrar el DNI per poder recollir el dorsal.

Els nedadors hauran de tornar el xip en finalitzar la prova. Per al seu control, estarà vinculat al seu nombre de dorsal.

L’organització es reserva el dret a modificar els circuits o suspendre la prova per causes majors. En aquest cas no es tornarà la quota d’inscripció.

L’organització es reserva el dret a suspendre la prova per la baixa participació en qualsevol de les dos travessies, l’organització reunificarà els nedadors en una sols travessia.

Els imprevistos seran resolts inapel·lablement pel Jutge Àrbitre.

Categories:

CATEGORIA ANY DE NAIXEMENT EDAT
ALEVÍN 2006 i 2005 12 i 13 años
INFANTIL 2004 i 2003 14 i 15 años
JUNIOR 1 2002 i 2001 16 i 17 años
JUNIOR 2 2000 i 1999 18 i 19 años
SÈNIOR de 1998 a 1994 de 20 a 24 años
MÀSTER A de 1993 a 1984 de 25 a 34 años
MÀSTER B de 1983 a 1974 de 35 a 44 años
MÀSTER C de 1973 a 1964 de 45 a 54 años
MÀSTER D de 1963 a 1954 de 55 a 64 años
MÀSTER E de 1953 ……….. de 65 i mes años

 

Distàncies:  

 1. Travessia Promoció: 600 metres. amb eixida i arribada a l’escullera de la Penya Piragüista Antella i el recorregut és a una volta.     Veure plano.
 2. Travessia Curta: 2.700 metres. amb eixida i arribada a l’escullera de la Penya Piragüista Antella i el recorregut és a una volta.     Veure plano.
 3. Travessia XUQUER XTREM: 5.000 metres. amb eixida i arribada a l’escullera de la Penya Piragüista Antella i el recorregut és a dos voltes.     Veure plano.

Horaris de tall: 

Travessia XUQUER XTREM:   1:10h. per a la 1a. Volta.

                                                    2:30h. per a finalitzar.

 

Eixides:

Eixida 1:  9:45h. Travessia XUQUER XTREM. Puntuable Circuït Aigües Obertes FNCV 2017

Eixida 2:  10:05h. Travessia Curta.

Eixida 3:   Travessia de Promoció al finalitzar la Travessia Llarga.

Horari d’activitats:      

Diumenge, 19 d’agost de 2018

De 9:00h. a 9:30h.  Lliurament de dorsals  de la primera eixida a la vereda de l’assut.

De 9:00h. a 10:00h.  Lliurament de dorsals  de la segona eixida a la vereda de l’assut.

De 10:00h. a 11:00h.  Lliurament de dorsals  de la tercera eixida a la vereda de l’assut.

9:45h.  EIXIDA  XUQUER XTREM 9a TRAVESSIA NATACIÓ ANTELLA.

A l’arribada de l’últim  Lliurament de Premiats.

INFORMACIÓ:

Tel. 651644259. (Josep Jaume Noguera)

Arbitratge i cronometratge:

La responsabilitat del control de la prova estarà a càrrec del jutge àrbitre, auxiliat pels jutges oficials de la FNCV. incloent-hi eixida, arribada a meta i proclamació de resultats, els quals s’exposaran abans del lliurament de premis.  El cronometratge es realitzarà pel sistema electrònic amb xip.

Inscripcions, preus i condicions:

La inscripció és personal i intransferible i suposa l’acceptació de les presents normes.  Els preus i condicions estan en l’apartat d’Inscripcions de www.cecantella.com

 

Serveis :

Al lliurar el dorsal:

Samarreta.

I diversos obsequis que l’organització puga recollir.

Guarda-roba:

Hi haurà servei de guarda-roba. Veure plano.

Dutxes:

Hi haurà servei de dutxes i vestidors al poliesportiu municipal. Veure plano.

Serveis sanitaris:

Els serveis mèdics i ambulància estaran ubicats a la zona de secretaria.

Pàrquings exclusius:

Tots els corredors i acompanyants, disposaran d’una zona de pàrquing gratuït situat a l’entrada del poble. Veure plano.

Avituallaments:

Hi haurà un punt d’avituallament d’aigua i fruita en la travessia llarga en la primera volta  Veure plano. i a l’arribada.

En l’avituallament de la travessia llarga podrà estar un ajudant per nedador.

Material identificatiu per al participant:

Cada participant rebrà per part de l’organització una bossa amb:

 •  Barret de natació (1).
 •  En el moment de recollir el material, cada participant haurà de presentar el DNI o passaport  en vigor amb la finalitat de confirmar la seua identitat.

Seguretat i assistència mèdica:

Les zones restringides estaran controlades per vigilants de l’organització i tan sols es podrà accedir a elles amb l’acreditació corresponent.

Els serveis mèdics de l’organització estaran autoritzats a retirar qualsevol participant per raons mèdiques.

Reclamacions i apel·lacions: 

 1. a) Els nedadors o tècnics dels clubs acreditats, podran fer reclamacions i/o

apel·lacions, segons es detalla a continuació:

Reclamacions contra la llista provisional de resultats, l’actitud d’un altre esportista i/o irregularitats en l’organització de la competició: Quinze minuts després del més tardà d’aquests dos fets:

 1. La publicació de la llista provisional de resultats en el tauler d’anuncis.
 2. L’entrada en meta del nedador implicat.

Apel·lacions contra sancions aplicades pel Jutge Àrbitre, o per decisions preses per ell, amb l’excepció de les eliminacions que no són apel·lables, quinze minuts després del més tardà d’aquests dos fets:

 1. La publicació de la sanció o de la decisió en el tauler d’anuncis.
 2. L’entrada en meta del nedador sancionat.
 3. b) Les reclamacions seran formulades per escrit i lliurades al Jutge Àrbitre de la competició, qui a la vista de les al•legacions presentades, prendrà les decisions que crea convenients.
 4. c) Les apel·lacions seran formulades per escrit i lliurades al Jutge Àrbitre, juntament amb una fiança d’import igual a la meitat de la inscripció, amb un mínim de 30 €, qui revisarà en primera instància la seua decisió. De ratificar-ne en la mateixa lliurarà l’apel·lació al Jurat de Competició perquè siga aquest qui resolga el cas. En el supòsit en què el Jurat de Competició resolga a favor del recurrent, li serà retornat l’import de la fiança dipositada.
 5. d) En el cas que l’apel·lació arriba al Jurat de Competició, el president del Jurat es reunirà amb la resta dels integrants i intentarà escoltar a totes les parts implicades i estudiar les proves aportades. Si el que realitza l’apel·lació no poguera estar present, els seus arguments poden ser deixats per escrit en presentar l’escrit d’apel·lació. D’incompliment d’aquesta norma pot invalidar l’apel·lació.
 6. i) Havent escoltat totes les possibles evidències, el Jurado es retirarà a considerar el seu veredicte, que serà final i irrevocable. La decisió serà comunicada primer verbalment i després per escrit.

Premis: Els guanyadors de les diferents categories hauran d’assistir  obligatòriament al lliurament de premis. Cas de no estar present perdran el dret als respectius premis.

Hi haurà medalles per als tres primers classificats de cada categoria.

Circuïts i Àrees: 

Àrees.

 

Travessia Promoció (600m)

Travessia Curta (2700m)

Travessia XUQUER XTREM (5000m) 1a. volta 

Travessia XUQUER XTREM (5000m) 2a. volta

La participació en la 9a. Travessia de natació  Antella implica l’acceptació del present reglament.