Reglament

El Club Centre Esportiu i Cultural Antella, amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Antella i la Federació de Triatló de la Comunitat Valenciana (FTCV), organitzaran el  30é Triatló Antella el proper20 de juliol de 2019

Normes:

En aquestes normes estan desenvolupats tots els aspectes tècnics generals de la prova. No obstant això, a continuació es detallen aquells punts que, per la seua importància o per circumstàncies de la mateixa, es modifiquen o complementen total o parcialment respecte del reglament de la FETRI.

Participació:

La participació en el 30é Triatló Antella està oberta a esportistes de qualsevol nacionalitat, federats o no. Cada participant participa en cada prova  de manera individual, baix la seua responsabilitat i disposa d’un nivell de condició física i domini tècnic suficient per afrontar-la i acabar-la.

El participant està obligat a respectar el medi ambient durant la competició, no abandonant ni tirant objectes, ni actuant de forma agressiva amb l’entorn.

Es responsabilitat del triatleta conèixer el recorregut  i el reglament de la prova.

Categories:

Categories tant masculines i femenines:

18-19 anys Junior.

20-23 anys Sub-23.

24-39 anys Senior.

40-49 anys Vetera I.

50-59 anys Vetera II.

60- i més Vetera III.

Paratriatló: PTS2, PTS3, PTS4, PTS5, PTS7, PTS8, PTVI1, PTVI2, PTVI3.

NO APTE PER A PTWC1 I PTWC2.

Distàncies:  

Els tres segments del 30é Triatló Antella són:

 1. Natació:1,200 metres. amb eixida i arribada a l’escullera de la Penya Piragüista Antella i el recorregut és a una volta.     Veure plano.
 2. Ciclisme:31 Km. amb un recorregut d’una volta Antella-Antella. El recorregut passarà per la població de Sumacàrcer i els termes de Navarrés i Tous –presa de Tous- en direcció a Antella”. El circuït estarà obert al trànsit i per tant, hauran de respectar-les normes de trànsit.Veure plano.
 3. Carrera a peu:8,200 metres. amb inici Carrer Puríssima núm. 60 i arribada C/ 8 de Març davant L’Auditori Municipal.Veure plano.

Horaris de tall: 

Natació + T1 :  40 minuts.

Natació + Ciclisme + T2: 02:10h.

Arribada: 3h.

Eixides:

Eixida 1:  18:00h.  Categories femenines

Eixida 2:  18:10h. Categories masculines Ranking FTCV 2018.

Eixida 3: 18:13h.  Categories masculines Ranking FTCV 2018 i Triatló Antella 2018  i Paratriatló.

Eixida 4:  18:15h.  Resta de Categories masculines Ranking FTCV 2018 i NO FEDERATS.

Horari d’activitats:      

Secretaria ( C/ Rei,2   46266 Antella )

Tel. 651644259. (Josep Jaume Noguera)

Dissabte, 20 de juliol de 2019

De 12:00h. a 13:30h.  Lliurament de dorsals a l’Auditori Municipal.

De 16:10h. a 17:30h.  Lliurament de dorsals al C/ Pintor Lozano.

De 16:45h. a 17:45h.  Entrada a Zona de Transició C/ Puríssima.

De 17:00h. a 17:45h.  Escalfament de natació oberta. A partir d’aquesta hora estarà prohibit estar a l’aigua.

De 17:45h. a 17:55h.  Cambra de cridada a l’escullera de la PPA.

18:00h.  EIXIDA 30é TRIATLÓ ANTELLA.

A l’arribada de l’ultim  Lliurament de Premiats.

21:10H.  Tancament de la ZONA DE TRANSICIÓ.

Reunió Tècnica a la pagina web CEC Antella  www.cecantella.com 

 No està permès EL DRAFTING

No està permès anar a roda entre esportistes del mateix o diferent sexe.

No està permès seguir el deixant d’un vehicle o moto.

Anar a roda és entrar amb la bicicleta a la zona considerada com a “zona de “drafting”

Zona de “drafting” per a les competicions de Grups d’Edat o Obertes: la zona de “drafting” tindrà 10 metres lineals des de l’extrem de la roda davantera. Un atleta podrà entrar a la zona de “drafting” d’un altre atleta per avançar-lo. Per efectuar aquesta maniobra comptarà amb un màxim de 20 segons.

Zona de “drafting” darrere de les motos tindrà 12 metres lineals.

Zona de “drafting” darrere de qualsevol vehicle en tot el segment de bicicleta tindrà 35 metres lineals.

Distància de la zona de “drafting” per tots els esportistes.

Un esportista pot entrar a la zona de “drafting” d’un altre esportista, en les següents circumstàncies:

 • Si avança abans de 20 segons.
 • Per raons de seguretat.
 • 100 metres abans d’un avituallament.
 • A l’entrada o sortida de l’àrea de transició.
 • En girs pronunciats.
 • A les zones que autoritze el Delegat Tècnic.

Avançaments:

 • Un esportista avança a un altre quan la roda davantera del primer sobrepassa la roda davantera del segon.
 • Una vegada que un esportista ha estat avançat ha d’abandonar la zona de “drafting” en els 5 segons següents a produir-se l’avançament.
 • Els esportistes han de mantenir-se a un costat del recorregut i no provocar una incidència de bloqueig als esportistes que vénen per darrere. El bloqueig es produeix quan un esportista que ve per darrere no pot avançar perquè l’esportista que li precedeix està mal situat.
 • El Delegat Tècnic donarà indicacions en la reunió tècnica sobre quin serà el costat pel qual es produiran els avançaments, bé sigui dreta o esquerra.

A i B mantenen una separació adequada entre tots dos, però A està bloquejant a B si es manté en aquesta posició.

B està aconseguint a A, i B està ara a la zona de “drafting” d’A.

A i B mantenen l’adequada separació. C no està intentant passar a B, i està a la seva zona de “drafting”. A i B no estan fent “drafting”.

En el cas de vehicles, el rectangle és de 35 m de longitud i de 2,5 m a cada costat.

La sanció a aplicar a un triatleta per anar a roda o provocar una situació de bloqueig és una targeta blava, que implica que el triatleta ha de parar-se a la següent Àrea de Penalització. El temps de penalització serà de 2 minuts.

No parar-se en la següent àrea de penalització, suposarà la desqualificacióde l’atleta.

Tres targetes blaves, suposarà la desqualificació de l’atleta.

Dos targetes groges, suposarà la desqualificació de l’atleta.

L’àrea de penalització esta ubicada abans de la entrada a la 2a. Transició.

Arbitratge i cronometratge:

La responsabilitat del control de la prova estarà a càrrec del jutge àrbitre, auxiliat pels jutges oficials de la FTCV. El cronometratge es realitzarà pel sistema electrònic amb xip.

Tot el participant que no dispose de xip groc en propietat (o que no el porte a la prova) haurà de pagar en el lloc de recollida de dorsals 2€ en concepte de lloguer al personal de cronometratge. (Més informació respecte al xip en la Web de la Federació). 

Inscripcions, preus i condicions:

La inscripció és personal i intransferible i suposa l’acceptació de les presents normes. La participació està limitada a 562 participants.

Obertura d’inscripcions; (dilluns) 1 d’abril.

Tancament d’inscripcions, fins esgotar 562 places o (dimecres) 17 de juliol a les 23:59:59h.

Quotes d’inscripció:  

Triatló Antella.

45 euros, federats en triatló.

45 euros + 12 euros no federats llicència d’un dia..

Gestió de baixes i devolucions:

Triatló Antella.

Fins al dilluns 1 de juliol, es retornarà el 75% de la inscripció. A partir d’aquesta data no hi haurà devolucions. triatlo@cecantella.com

Notes importants: Triatló Antella.

Es reserven 41 places per a compromisos de l’organització

La plaça no es podrà cedir, ni canviar.

Tant sols es podran canviar quan el titular i el canvi, són del mateix equip.

Llista d’espera:

Et podràs inscriure a la llista d’espera mitjançant l’ ingrés de la quota d’inscripció. El termini de les inscripcions estarà obert fins al 18 de juliol, o bé, fins que s’esgoten les places, desprès de tancades les inscripcions i segons es generen baixes, es donarà entrada als tri atletes de la llista d’espera en rigorós ordre de pagament i inscripció. La llista definitiva d’inscrits es publicarà el 19 de juliol. Als no participants del Triatló Antella i que estiguen a la llista d’espera se’ls tornarà la quota d’inscripció. A la setmana després del triatló.

Serveis :

L’organització vol agrair a cadascun dels 562 participants per apostar, una vegada més, per aquest triatló, lliurant-los d’una sèrie de regals, que esperem us agraden:

Al lliurar el dorsal:

I diversos obsequis que l’organització puga recollir.

Guarda-roba:

Hi haurà servei de guarda-roba. Els participants únicament podran entrar a l’àrea de transició una bossa menuda amb la roba d’escalfament. Veure plano.

Fisioterapeutes:

Hi haurà servei de fisioterapeutes. Veure plano.

Dutxes:

Hi haurà servei de dutxes i vestidors al poliesportiu municipal. Veure plano.

Acampada:

Hi haurà servei d’acampada al col·legi “La Xarquia”  i al poliesportiu municipal des del divendres 19 de juliol. Veure plano.

Serveis sanitaris:

Els serveis mèdics i ambulància estaran ubicats a la zona de transició. Una ambulància tancarà la carrera al segment de bici. Veure plano.

Pàrquins exclusius:

Tots els corredors i acompanyants, disposaran d’una zona de pàrquing gratuït situat a l’entrada del poble. Veure plano.

Avituallaments:

Hi haurà dos punts d’avituallament d’aigua i u d’esponges en el segment a peu pel qual passa 2 vegades. Veure plano.

Aproximadament:

 • Aigua al 0,3km. 2,3km. 4,6km. 6,8km.
 • Esponges al 2,6km. 4,7km.

Servei mecànic:

Per confirmar.

Àrea de Transició:

L’àrea de transició estarà controlada per vigilants de l’organització i tan sols es podrà eixir amb material, presentant l’acreditació corresponent:

 •  Dorsal i DNI triatleta.
 •  DNI de la persona que retira el material.
 •  Llicencia Federativa de triatló amb fotografia.

Material identificatiu per al participant:

Cada participant rebrà per part de l’organització una bossa amb:

 •  Barret de natació (1).
 •  Dorsal per a la bicicleta (1).
 •  Dorsal Ciclisme i carrera a peu (1)
 •  Adhesiu amb nombre de dorsal per al casc (3).
 •  Adhesiu amb nombre de dorsal per a la guarda-roba (1).
 •  En el moment de recollir el material, cada participant haurà de presentar el DNI o passaport  en vigor amb la finalitat de confirmar la seua identitat.

Seguretat i assistència mèdica:

Les zones restringides estaran controlades per vigilants de l’organització i tan sols es podrà accedir a elles amb l’acreditació corresponent.

La seguretat de la via pública serà responsabilitat de la Guàrdia Civil de Trànsit i de la Policia Local d’Antella.

Els serveis mèdics de l’organització estaran autoritzats a retirar qualsevol participant per raons mèdiques. Qualsevol vehicle d’emergència que necessite transitar pel recorregut de ciclisme podrà fer-ho indicant la seua posició amb senyals lluminoses i acústiques. En tots els casos el vehicle tindrà preferència sobre els triatletes, els quals hauran de donar pas.

Anul·lacions:           

Davant inclemències climatològiques o de causa major que impossibiliten la celebració de la prova d’acord amb el programa previst, l’organització durà a terme una altra competició amb l’acord  dels oficials de FTCV. En cap cas es proposarà una altra data o es tornarà la quota d’inscripció. Exemple:

 •  Anul·lació del tram de natació : Duatló.
 •  Anul·lació del tram de ciclisme: Aquatló.
 •  Anul·lació del tram natació i ciclisme: Carrera a peu.

Reclamacions i apel·lacions: 

 1. a) Els atletes o tècnics dels clubs acreditats, podran fer reclamacions i/o

apel·lacions, segons es detalla a continuació:

(i) Reclamacions contra la llista d’eixida: Abans de la reunió tècnica i, de no existir aquesta, fins a una hora abans de la primera eixida de la jornada.

(*ii) Reclamacions contra la llista provisional de resultats, l’actitud d’un altre esportista

i/o irregularitats en l’organització de la competició: Quinze minuts després del

més tardà d’aquests dos fets:

 1. La publicació de la llista provisional de resultats en el tauler d’anuncis.
 2. L’entrada en meta de l’atleta implicat.

(*iii) Apel·lacions contra sancions aplicades pel Jutge Àrbitre, o per decisions

preses per ell, amb l’excepció de les eliminacions que no són apel·lables, quinze minuts després del més tardà d’aquests dos fets:

 1. La publicació de la sanció o de la decisió en el tauler d’anuncis.
 2. L’entrada en meta de l’atleta sancionat.
 3. b) Les reclamacions seran formulades per escrit i lliurades al Jutge Àrbitre de la competició, qui a la vista de les al•legacions presentades, prendrà les decisions que crea convenients.
 4. c) Les apel·lacions seran formulades per escrit i lliurades al Jutge Àrbitre, juntament amb una fiança d’import igual a la meitat de la inscripció, amb un mínim de 20 €, qui revisarà en primera instància la seua decisió. De ratificar-se en la mateixa lliurarà l’apel·lació al Jurat de Competició perquè siga aquest qui resolga el cas. En el supòsit en què el Jurat de Competició resolga a favor del recurrent, li serà retornat l’import de la fiança dipositada.
 5. d) En el cas que l’apel·lació arribe al Jurat de Competició, el president del Jurat es reunirà amb la resta dels integrants i intentarà escoltar a totes les parts implicades i estudiar les proves aportades. Si el que realitza l’apel·lació no poguera estar present, els seus arguments poden ser deixats per escrit en presentar l’escrit d’apel·lació. L’incompliment d’aquesta norma pot invalidar l’apel·lació.
 6. i) Havent escoltat totes les possibles evidències, el Jurado es retirarà a considerar el seu veredicte, que serà final i irrevocable. La decisió serà comunicada primer verbalment i després per escrit.

Premis: Els guanyadors de les diferents categories hauran d’assistir  obligatòriament al lliurament de premis. Cas de no estar present perdran el dret als respectius premis.

Triatló Antella 2019
1r/a. – 2n/a. – 3r/a.   Classificat/da Triatló Antella
Junior18 – 19 anys

1r/a. –  2n/a. – 3r/a. Classificat/da

Trofeu
Sub-23  20 – 23 anys

1r/a. – 2n/a. – 3r/a. Classificat/da

Trofeu
Senior – Absoluta  24 – 39 anys1r/a. – 2n/a. –  3r/a. Classificat/da Trofeu
Veterà I  40 – 49 anys

1r/a. – 2n/a. – 3r/a. Classificat/da

Trofeu
Veterà II  50 – 59 anys

1r/a. – 2n/a. – 3r/a. Classificat/da

Trofeu
Veterà III  60 0 més anys

1r/a. – 2n/a. – 3r/a. Classificat/da

Trofeu
Clubs

1r/a. – 2n/a. – 3r/a. Classificat/da

Trofeu
Club CEC Antella – Frutas Tono

Local1r/a. – 2n/a. – 3r/a. Classificat/da

Trofeu
Es cosidera local aquell nascut o empadronat a Antella.

Participant en nom del CEC Antella

Paratriatletas  PTS-2-3-4-5-7-8 ,PTVI1 – 2 – 3

1r/a. – 2r/a. – 3r/a.Classificat/a    Trofeu