Reglament

La regidoria d’esports de l’Ajuntament d’Antella organitza i patrocina la XXIII Volta a Peu a Antella amb la col·laboració del Club Centre Esportiu i Cultural Antella.  Cursa en la qual qualsevol persona, sense distinció d’edat, sexe o  nacionalitat, pot incriure’s per competir.

 

La cursa se celebrarà el proper dimarts, 31 de juliol de 2019. L’eixida estarà situada al carrer 8de Març d’Antella.

Horaris i categories: 

A les 18:30hcursa categories menors i a les 20:00h cursa absoluta.

 

CATEGORIES ANY DE NAIXIMENT ANYS DISTÀNCIA HORARI
BARRUFETS 2014 –  2019 5 – 0 100 m. 18:30 H.
PREBENJAMÍ 2012 – 2013 7 – 6 200 m. A continuació
BENJAMÍ 2010 – 2011 9 – 8 400 m. A continuació
ALEVÍ 2008 – 2009 11 – 10 800 m. A continuació
INFANTIL 2006 – 2007 13 – 12 1.000 m. A continuació
CADET 2004 – 2005 15 – 14 2.000 m. A continuació
ABSOLUTA       CATEGORIA UNICA 16 i més 9.000 m. 20:00 H.
LOCALS CATEGORIA UNICA   9.000 m. 20:00 H.

Dimecres, 31 de juliol de 2019

18:00h:  Lliurament de dorsals a les categories menors al carrer 8 de Març.

18:30h:  PRIMERA EIXIDA  Categoria Barrufets i tot seguit les següents categories fins la categoria Cadet.

A l’arribada de l’últim dels competidors hom procedirà al lliurament de Premis.

De 18:30h. a 19:30h:  Lliurament de dorsals a les categories majors al carrer 8 de Març.

20:00h:  SEGONA EIXIDA Conjunta de totes les categories de la XXIII Volta a peu Antella.

Inscripció:   Gratuïta

A l’arribada de l’últim  competidor a meta, hom procedirà al lliurament de Premis.

Els participants que no facen el recorregut complet seran desqualificats.

 

Hi haurà un lloc d’avituallament a mitja cursa per a les categories majors i a l’arribada a metaper a totes les categories.

Els dorsals seran lliurats directament a la persona interessada, prèvia presentació del DNI

L’organització podrà demanar el DNI o document acreditatiu als primers classificats.Les impugnacions sobre la classificació oficial o altres reclamacions que pogueren haver, hauran de fer-se abans del lliurament de trofeus, previ dipòsitde 30 euros, les quals seran resoltes per l’organització de la cursa.

Tots els participants degudament inscrits disposaran d’una Assegurança d’Accident Esportiu i un altre de Responsabilitat Civil, que cobriran les incidències que puguen sorgir durant la celebració de la prova.

L’organització de la prova es reserva el dret d’assignar lliurement l’ordre de la numeració dels dorsals.

Al finalitzar la prova, els participants es podran dutxar al Poliesportiu Municipal.

Els participants tindran servei de guarda-roba.

Podeu consultar el recorregut i el perfil de la prova polsant en la pàgina corresponent.

Tot corredor que participe sense estar inscrit, sense dorsal, amb dorsal canviat o sense l’edat reglamentària o falsejada, ho farà sota la seua responsabilitat i no tindrà cap dels drets que tenen els corredors oficialment inscrits.

Lliurarem trofeus als tres primers classificats de cada categoria. Excepte les categories de Barrufet, Prebenjamí i Benjamí, amb trofeu per a tots els participants.

PREMIS:

CATEGORIA

HÒMENS I DONES

     
BARRUFETS Regals per a tots
PREBENJAMÍ Regals per a tots
BENJAMÍ Regals per a tots
ALEVÍ Trofeu 1r, 2a i 3r Classificat/da
INFANTIL Trofeu 1r, 2a i 3r Classificat/da
CADET Trofeu 1r, 2a i 3r Classificat/da
ABSOLUTA Trofeu 1r, 2a i 3r Classificat/da
LOCALS Trofeu 1r, 2a i 3r Classificat/da

 

Tots els inscrits, pel fet de participar lliurement i voluntària, accepten les normes i el present reglament, tot declarant que es troba en bones condicions físiques i que assumeix el risc derivat de la pràctica esportiva.