Reglament Aquatló Antella

El Centre Esportiu i Cultural Antella, amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Antella i la Federació de Triatló de la Comunitat Valenciana (FTCV), organitzaran el  4t. Aquatló Antella el proper 22 de juliol de 2023.

Normes:

En aquestes normes estan desenvolupats tots els aspectes tècnics generals de la prova. No obstant això, a continuació es detallen aquells punts que, per la seua importància o per circumstàncies de la mateixa, es modifiquen o complementen total o parcialment respecte del reglament de la Federació Espanyola de Triatló (FETRI).

Participació:

La participació en el 4t. Aquatló Antella està oberta a esportistes de qualsevol nacionalitat, federats o no. Cada participant participa en cada prova de manera individual, baix la seua responsabilitat i disposa d’un nivell de condició física i domini tècnic suficient per afrontar-la i acabar-la. 
La o el participant està obligat a respectar el medi ambient durant la competició, no abandonant ni tirant objectes, ni actuant de forma agressiva amb l’entorn.
És responsabilitat del o la triatleta conèixer el recorregut  i el reglament de la prova. 

Distàncies:  

4t. Aquatló Antella: distancia estàndard

 1. Natació: 1.000 metres Natació en el riu Xúquer, amb un circuit a una volta: l’eixida serà des de dins l’aigua, per la part dreta del riu i es pujarà fins les dos bolles grogues, deixant-les per la mà esquerra i baixant per la part esquerra del riu fins eixir per l’escullera de la PPA.  Veure plànol.
 2. Carrera a peu: 5.000 metres amb inici al final del carrer Puríssima, carretera de la Presa de Tous per la part Esquerra fins 1.250 metres i tornant a Antella per la part dreta, dos voltes, i arrivant a meta davant l’albergue municipal. Veure plànol.

Aquatló Promoció:  distancia sprint

 1. Natació: 500 metres Natació en el riu Xúquer, amb un circuit a una volta: l’eixida serà des de dins l’aigua, per la part dreta del riu i es pujarà fins les dos bolles grogues, deixant-les per la mà esquerra i baixant per la part esquerra del riu fins eixir per l’escullera de la PPA.  Veure plànol.
 2. Carrera a peu: 2.500 metres amb inici al final del carrer Puríssima, carretera de la Presa de Tous per la part esquerra fins 1.250 metres i tornant a Antella per la part dreta, una volta, i arribant a meta davant l’alberge municipal.   Veure plànol.

 Categories: 

Categories masculines i femenines:
4t. Aquatló Antella:  distancia estàndard
 • 18-19 anys Junior.
 • 20-23 anys Sub-23.
 • 24-39 anys Sènior.
 • 40-49 anys Veterà I.
 • 50-59 anys Veterà II.
 • 60-69 anys Veterà III.
 • 70 i més Veterà IV.
Aquatló Promoció:  distancia sprint
 • 12-13 anys Infantil.
 • 14-15 anys Cadet.
 • 16-17 anys Juvenil.
 • 18-19 anys Junior.
 • 20-23 anys Sub-23.
 • 24-39 anys Sènior.
 • 40-49 anys Veterà I.
 • 50-59 anys Veterà II.
 • 60-69 anys Veterà III.
 • 70 i més Veterà IV.
PARATRIATLÓ classes: PTS2, PTS3, PTS4, PTS5, PTS7, PTS8, PTVI1, PTVI2, PTVI3.

Horaris de tall: 

4t. Aquatló Antella:  distancia estàndard  distancies (1000-5000)
 • Natació + T1 :  35 minuts.
 • Arribada: 01h i 10 minuts. 
Aquatló Promoció:  distancia sprint    distancies  (500-2500)
 • Natació + T1 : 25 minuts.
 • Arribada: 1:00 hora. 

Eixides:

 • Eixida 1: 9:30h.  distancia estàndard categoria masculina.
 • Eixida 2: 9:35h.  distancia estàndard categoria femenina.
 • Eixida 3: 10:15h. distancia sprint categoria masculina.
 • Eixida 4: 10:20h. distancia sprint categoria femenina.

Dades de contacte i horari d’activitats:      

 • Secretaria (C/ Rei,2 46266 Antella)  
 • Telèfon de contacte 651644259 (J. Jaume Noguera)
Diumenge, 22 de juliol de 2023

4t. Aquatló Antella distancia estàndard

 • De 8:30 h a 9:15 h:  Lliurament de dorsals al C/ Puríssima, 68.
 • De 8:30 h a 9:15 h:  Entrada a zona de transició C/ Puríssima, 68.
 • De 8:45 h a 9:20h:  Escalfament de natació al riu Xúquer. A partir d’aquesta hora estarà prohibit estar a l’aigua.
 • Obligatori a les 9:20 h: Tots/es els/les participants es situaran davant de la seua caixa 10 minuts abans de l’eixida.
 • De 9:20 h a 9:25 h:  Cambra de cridada a l’escullera de la PPA.
 • A les 9:30h:  EIXIDA 4t. AQUATLÓ ANTELLA.
     Aquatló Promoció: distancia sprint
 • De 8:30 h a 10:00 h:  Lliurament de dorsals al C/ Puríssima, 68.
 • De 8:30 h a 10:05 h:  Entrada a zona de transició C/ Puríssima, 68.
 • De 8:45 h a 9:20 h:  Escalfament de natació al riu Xúquer. A partir d’aquesta hora estarà prohibit estar a l’aigua.
 • Obligatori a les 10:05h: Tots/es els/les participants es situaran davant de la seua caixa 10 minuts abans de l’eixida.
 • De 10:05h a 10:10h:  Cambra de cridada a l’escullera de la PPA.
 • A les 10:15h:  EIXIDA Aquatló Promoció
 • A l’arribada de l’últim  Lliurament de Premis.
 • A les 11:45h: Tancament de la ZONA DE TRANSICIÓ.
 • Reunió Tècnicaa la pàgina web del CEC Antella  https://www.cecantella.com 

Arbitratge i cronometratge:

La responsabilitat del control de la prova estarà a càrrec del jutge àrbitre, auxiliat pels jutges oficials de la FTCV. El cronometratge es realitzarà pel sistema electrònic amb xip.
Tot el participant que no disposa de xip groc en propietat (o que no el porte a la prova) haurà de pagar en el lloc de recollida de dorsals 3€ en concepte de lloguer del mateix (o 20 € si es compra) al personal de cronometratge. (Més informació respecte al xip en la Web de la Federació). 

Obertura d’inscripcions:

–      Des de l’1 de maig (dillunss).
–      Tancament d’inscripcions: fins esgotar 300 places o dimecres 19 de juliol a les 23:59:59h.

Preus o quotes d’inscripció:

4t. Aquatló Antella distancia estàndard
 • 20 euros per a federats en triatló en qualsevol comunitat
 • 20 euros + 6 euros per a no federats (llicència d’un dia).
     Aquatló Promoció: distancia sprint
 • 10 euros per a federats en triatló en qualsevol comunitat
 • 10 euros + 6 euros per a no federats (llicència d’un dia).

Gestió de baixes i devolucions:  

 • Fins al dilluns 3 de juliol de 2023, es retornarà el 75% de la inscripció. A partir d’aquesta data no hi haurà devolucions
 • Fins al dilluns 19 de juliol de 2023 a les 14:00 h. sols es podran realitzar canvis quan els participants siguen del mateix club i, a més, estiguen federats els dos en triatló.
 • Per a devolucions o canvis enviar un correu a la següent adreça electrònica: aquatlo@cecantella.com

Notes importants:

 • La participació al triatló està limitada a 300 participants.
 • Es reserven 10 places per a compromisos de l’organització
 • La plaça no es podrà cedir ni vendre.
 • Sols es podran realitzar canvis quan els participants estiguen federats en triatló i al mateix club.

Llista d’espera:

 • Et podràs inscriure a la llista d’espera mitjançant l’ingrés de la quota d’inscripció.
 • El termini de les inscripcions estarà obert fins al 19 de juliol de 2023, o bé, fins que s’esgoten les places
 • Després de tancades les inscripcions i segons es generen baixes, es donarà entrada a les i als triatletes de la llista d’espera en rigorós ordre de pagament i inscripció.
 • La llista definitiva d’inscrits es publicarà el 20 de juliol de 2023.
 • Als no participants del Aquatló Antella i que estiguen a la llista d’espera, se’ls tornarà la quota d’inscripció màxim la setmana després del aquatló.

Obsequis:

L’organització vol agrair a cadascun dels 300 participants per apostar, per aquest aquatló, lliurant-los una sèrie de regals, que esperem us agraden:
            Al lliurar el dorsal:
 • Samarreta i diversos obsequis que l’organització puga recollir.
Guarda-roba:
Hi haurà servei de guarda-roba. Veure plànol.

Fisioterapeutes:

Hi haurà servei de fisioterapeutes. Veure plànol.

Dutxes:

Hi haurà servei de dutxes i vestidors al poliesportiu municipal. Veure plànol.

Serveis sanitaris:

Els serveis mèdics i ambulància estaran ubicats a la zona d’arribada.

Pàrquings exclusius:

Totes i tots els participants i acompanyants, disposaran d’una zona de pàrquing gratuït situada a l’entrada del poble. Veure plànol.

Avituallaments:

Hi haurà un punt d’avituallament d’aigua al segment de carrera a peu, pel qual es passa 2 vegades. Veure plànol.
Aproximadament:
 • Aigua al 0,100 km i 2,5 km
           Tirar residus fora de les zones assignades comportarà sanció.

Àrea de transició:

L’àrea de transició estarà controlada per vigilants de l’organització i tan sols es podrà eixir amb material, presentant l’acreditació corresponent:
 •  Dorsal i DNI triatleta.
 •  DNI de la persona que retira el material.
 •  Llicencia Federativa de triatló amb fotografia.

 Material identificatiu per al participant:

Cada participant rebrà per part de l’organització una bossa, excepte si té el dorsal únic de la Federació de Triatló de la Comunitat Valenciana (FTCV), amb:
 •  Barret de natació (1).
 •  Dorsal carrera a peu (1)  
 •  En el moment de recollir el material, cada participant haurà de presentar el DNI o passaport  en vigor amb la finalitat de confirmar la seua identitat.

 Seguretat i assistència mèdica:

Les zones restringides estaran controlades per vigilants de l’organització i tan sols es podrà accedir a elles amb l’acreditació corresponent. 
La seguretat de la via pública serà responsabilitat de la Policia Local d’Antella.
Els serveis mèdics de l’organització estaran autoritzats a retirar qualsevol participant per raons mèdiques. Qualsevol vehicle d’emergència que necessita transitar pel recorregut de carrera a peu podrà fer-ho indicant la seua posició amb senyals lluminoses i acústiques. En tots els casos, el vehicle tindrà preferència sobre els i les triatletes, els quals hauran de donar pas. 
Anul·lacions:                              
Davant inclemències climatològiques o de causa major que impossibiliten la celebració de la prova d’acord amb el programa previst.

 Reclamacions i apel·lacions: 

 1. a) Els i les atletes o tècnics dels clubs acreditats, podran fer reclamacions i/oapel·lacions, segons es detalla a continuació:
 2. Reclamacions contra la llista d’eixida: abans de la reunió tècnica i, de no existir aquesta, fins a una hora abans de la primera eixida de la jornada.
 3. Reclamacions contra la llista provisional de resultats, l’actitud d’un o una altre/a esportista i/o irregularitats en l’organització de la competició: quinze minuts després delmés tardà d’aquests dos fets:
 • La publicació de la llista provisional de resultats en el tauler d’anuncis.
 • L’entrada en meta de l’atleta implicat.
 1. Apel·lacions contra sancions aplicades pel Jutge Àrbitre, o per decisions preses per ell, amb l’excepció de les eliminacions que no són apel·lables, quinze minuts després del més tardà d’aquests dos fets:
 • La publicació de la sanció o de la decisió en el tauler d’anuncis.
 • L’entrada en meta de l’atleta sancionat.
 1. b) Les reclamacions seran formulades per escrit i lliurades al Jutge Àrbitre de la competició, qui a la vista de les al·legacions presentades, prendrà les decisions que crea convenients.
 2. c) Les apel·lacions seran formulades per escrit i lliurades al Jutge Àrbitre, juntament amb una fiança d’import igual a la meitat de la inscripció, amb un mínim de 20€, qui revisarà en primera instància la seua decisió. De ratificar-seen la mateixa, lliurarà l’apel·lació al Jurat de Competició perquè siga aquest qui resolga el cas. En el supòsit en què el Jurat de Competició resolga a favor del recurrent, li serà retornat l’import de la fiança dipositada.
 3. d) En el cas que l’apel·lació arriba al Jurat de Competició, el president del Jurat es reunirà amb la resta dels integrants i intentarà escoltar a totes les parts implicades i estudiar les proves aportades. Si el que realitza l’apel·lació no poguera estar present, els seus arguments poden ser deixats per escrit en presentar l’escrit d’apel·lació. L’incompliment d’aquesta norma pot invalidar l’apel·lació.
 4. i) Havent escoltat totes les possibles evidències, el Jurat es retirarà a considerar el seu veredicte, que serà final i irrevocable. La decisió serà comunicada primer verbalment i després per escrit.

Premis: 

Els guanyadors de les diferents categories hauran d’assistir obligatòriament al lliurament de premis. En cas de no estar present perdrà el dret alpremi.
Trofeu als tres primers de cada categoria.
Trofeu als tres primers i primeres en la classificació absoluta.
Categories tant masculines i femenines:
12-13 anys Infantil.
14-15 anys Cadet.
16-17 anys Juvenil.
18-19 anys Junior.
20-23 anys Sub-23.
24-39 anys Sènior.
40-49 anys Veterà I.
50-59 anys Veterà II.
60-69 anys Veterà III.
70  i més Veterà IV.
Clubs.
Local ( Es considera local nascut o empadronat a Antella )
Paratriatletes  PTS- 2-3-4-5-7-8 i PTVI 1-2-3
Paratriatló conjunta (MASCULINA I FEMENINA). La classificació dels quals s’obtindrà aplicant els factors de compensació aprovats en l’Assemblea del 12/12/2020.

 

 

PTS2

PTS3

PTS4

PTS5

PTSVI

PTSVII

PTWC

FACTOR TRI MASCULI

0,79

0,77

0,84

0,90

0,90

0,92

0,85

 

PTS2

PTS3

PTS4

PTS5

PTSVI

PTSVII

PTWC

FACTOR TRI FEMENI

0,73

0,73

0,78

0,86

0,90

0,92 

0,84

 
Tan sols hi hauran trofeus per a una categoria conjunta de paratriatló (MASCULINA I FEMENINA). 
La classificació dels quals s’obtindrà aplicant els factors de compensació aprovats en l’Assemblea de la FTCV del 12/12/2020.
 
Drets d’imatge i protecció de dades. L’acceptació del present reglament implica obligatòriament que el/la participant autoritza l’organització, a l’enregistrament total o parcial de la seua participació en aquesta, dóna el seu consentiment perquè puga utilitzar la seua imatge per a la promoció i difusió de la imatge de la prova en totes les seues formes (ràdio, premsa, vídeo, foto, DVD, Internet, cartells, mitjans de comunicació, etc.) i cedeix tots els drets relatius a la seua explotació comercial i publicitària que consideren oportú executar, sense dret per la seua part a rebre cap compensació econòmica. Pel simple fet de la seua inscripció en aquesta prova, la totalitat dels participants, presten de manera tàcita el seu consentiment absolut perquè l’organització de Triatló Antella, per si mateixa o mitjançant entitats terceres autoritzades, tracten o difonguen amb finalitat exclusivament esportiva, promocional o comercial, les seues dades de caràcter personal. D’acord amb el que s’estableix en el nou Reglament de la UE 2016/679 relatiu a la Protecció de les Persones Físiques pel que fa al tractament de Dades Personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, el o la participant té el dret d’accedir a aquests fitxers a fi de rectificar o cancel·lar de manera total o parcial el seu contingut.