-DADES DE L’EMPRESA

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la lnformación i Comerç Electrònic, sent les seues dades identificatives els següents:

Denominació social: Centre Esportiu i Cultural Antella
N.I.F. : V46872982
Domicili social: C/ Sant Vicent, 12 CP 46266 Antella – València
Telèfon: 651 644 259
Correu electrònic a l’efecte de comunicació: ceca@cecantella.com

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i Centre Esportiu i Cultural Antella es consideraran eficaces, amb caràcter general, quan es realitzen a través de correu postal o qualsevol altre mitjà dels detallats anteriorment.

-CONDICIONS D’ACCÉS I UTILITZACIÓ

El present avíos legal regula l’ús del lloc web www.cecantella.com (d’ara en avant, LA WEB), del qual és titular Centre Esportiu i Cultural Antella.

La navegació per la web del Centre Esportiu i Cultural Antella atribueix la condició d’usuari del mateix i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, que poden patir modificacions.

El lloc web i els seus servicis són d’accés lliure i gratuït, no obstant això, Centre Esportiu i Cultural Antella condiciona la utilització d’alguns dels serveis oferits en el seu web al previ emplenament del corresponent formulari.

Tots els continguts del lloc web, com a textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, així com el seu disseny i codis font, constitueixen una obra la propietat de la qual pertany a Centre Esportiu i Cultural Antella, sense que puguen entendre’s cedits a l’usuari cap dels drets d’explotació sobre els mateixos més enllà de l’estrictament necessari per al correcte ús de la web.

L’usuari garanteix l’autenticitat i actualitat de totes aquelles dades que comunique a Centre Esportiu i Cultural Antella i serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitze.

L’usuari s’obliga a fer un ús correcte del lloc web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del trànsit i el present Avís Legal. L’usuari respondrà enfront de Centre Esportiu i Cultural Antella o enfront de tercers, de qualssevol danys i perjudicis que pogueren causar-se a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

-POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITATS

El Centre Esportiu i Cultural Antella no es fa responsable del contingut de les pàgines web a les quals l’usuari puga accedir a través dels enllaços establits en LA WEB i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap mena de control sobre el contingut d’altres pàgines del cap de bestiar. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seua propietat a les quals es puga accedir per mitjà dels enllaços.

-ÚS DE COOKIES I DADES ESTADÍSTIQUES

Aquesta pàgina web pot recollir dades dels seus visitants per mitjà de l’ús de cookies. Consultar la política de cookies, en el seu cas.

L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador de manera que se l’informe de la recepció de cookies, podent, si així ho desitja, impedir que siguen instal·lades en el seu disc dur.

-PROTECCIÓ DE DADES

En el cas que en la web es recullen dades de caràcter personal, per a més informació consultar la política de privacitat.