Horari d’activitats:      

Secretaria ( C/ Rei,2   46266 Antella )

Telèfon de contacte 651644259 ( J. Jaume Noguera )

Dissabte, 10 de Setembre de 2022

De 15:10h. a 16:30h.  Lliurament de dorsals a l’Auditori Municipal. C/ 8 de març.

De 15:45h. a 16:45h. Entrada a zona de transició C/ Puríssima, 60.

De 16:00h. a 16:45h.  Escalfament de natació al riu. A partir d’aquesta hora estarà prohibit estar a l’aigua.

Obligatori a les 16:50 h: Tots/es els/les participants es situaran davant de la seua bicicleta 10 minuts abans de l’eixida.

De 16:50 h a 16:55 h:  Cambra de cridada a l’escullera de la PPA.

A les 17:00 h:  EIXIDA 31é TRIATLÓ ANTELLA.

A l’arribada de l’últim  Lliurament de Premiats.

A les 20:10 h: Tancament de la ZONA DE TRANSICIÓ.

Reunió Tècnica a la pagina web CEC Antella  https://www.cecantella.com