Reglament Triatló Antella LA CLÀSSICA

El Centre Esportiu i Cultural Antella, amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Antella i la Federació de Triatló de la Comunitat Valenciana (FTCV), organitzaran el  31é Triatló Antella La Clàssica el proper 10 de Setembre de 2022.

Normes:

En aquestes normes estan desenvolupats tots els aspectes tècnics generals de la prova. No obstant això, a continuació es detallen aquells punts que, per la seua importància o per circumstàncies de la mateixa, es modifiquen o complementen total o parcialment respecte del reglament de la Federació Espanyola de Triatló (FETRI).

Participació:

La participació en el 31é Triatló Antella La Clàssica està oberta a esportistes de qualsevol nacionalitat, federats o no. Cada participant participa en cada prova de manera individual, baix la seua responsabilitat i disposa d’un nivell de condició física i domini tècnic suficient per afrontar-la i acabar-la. 

La o el participant està obligat a respectar el medi ambient durant la competició, no abandonant ni tirant objectes, ni actuant de forma agressiva amb l’entorn.

És responsabilitat de la i/o el triatleta conèixer el recorregut  i el reglament de la prova. 

No podran participar menors d’edat baix ningun concepte.

Categories:

Categories tant masculines i femenines:

18-19 anys Junior.

20-23 anys Sub-23.

24-39 anys Senior.

40-49 anys Vetera I.

50-59 anys Vetera II.

60-69 anys Vetera III.

70  i més Veterà IV.

Absoluta: tots/es els/les participants.

Paratriatló conjunta (MASCULINA I FEMENINA). La classificació dels quals s’obtindrà aplicant els factors de compensació aprovats en l’Assemblea del 12/12/2020.

 

PTS2

PTS3

PTS4

PTS5

PTSVI

PTSVII

PTWC

FAC TOR TRI MASCULI

0,79

0,77

0,84

0,90

0,90

0,92

0,85

 

PTS2

PTS3

PTS4

PTS5

PTSVI

PTSVII

PTWC

FACTOR TRI FEMENI

0,73

0,73

0,78

0,86

0,90

0,92 

0,84

 • PARATRIATLÓ classes: PTS2, PTS3, PTS4, PTS5, PTS7, PTS8, PTVI1, PTVI2, PTVI3.
 • NO APTE per a classes: PTWC1 I PTWC2.

Distàncies:  

Els tres segments del 31é Triatló Antella són:

 1. Natació: 1.200 metres amb eixida i arribada a l’escullera de la Penya Piragüista Antella i el recorregut és a una volta. Veure plànol.
 2. Ciclisme: 31Km. amb un recorregut d’una volta Antella-Antella. El recorregut passarà per la població de Sumacàrcer i els termes municipals de Navarrés i Tous –pantà de Tous- en direcció a Antella”. Veure plànol.
 3. Carrera a peu: 8.200 metres amb inici al carrer Puríssima, al voltant del número 60 i arribada al carrer 8 de Març davant l’auditori municipal. Veure plànol.

Horaris de tall: 

Natació + T1 :  40 minuts.

Natació + Ciclisme + T2: 02 h i 10 minuts

Arribada: 3h.

Eixides:

Eixida 1:  17:00h.  Categories femenines

Eixida 2:  17:10h. Categories masculina dorsals per determinar.

Eixida 3: 17:13h.  Categories masculines dorsals per determinar, i Paratriatló.

Eixida 4:  17:15h.  Resta de Categories masculines dorsals per determinar, FEDERATS EN ALTRES CCAA. i NO FEDERATS.

Horari d’activitats:      

Secretaria ( C/ Rei,2   46266 Antella )

Telèfon de contacte 651644259 ( J. Jaume Noguera )

Dissabte, 10 de Setembre de 2022

De 15:10h. a 16:30h.  Lliurament de dorsals a l’Auditori Municipal. C/ 8 de març.

De 15:45h. a 16:45h. Entrada a zona de transició C/ Puríssima, 60.

De 16:00h. a 16:45h.  Escalfament de natació al riu. A partir d’aquesta hora estarà prohibit estar a l’aigua.

Obligatori a les 16:50 h: Tots/es els/les participants es situaran davant de la seua bicicleta 10 minuts abans de l’eixida.

De 16:50 h a 16:55 h:  Cambra de cridada a l’escullera de la PPA.

A les 17:00 h:  EIXIDA 31é TRIATLÓ ANTELLA.

A l’arribada de l’últim  Lliurament de Premiats.

A les 20:10 h: Tancament de la ZONA DE TRANSICIÓ.

Reunió Tècnica a la pagina web CEC Antella  https://www.cecantella.com

 

 

 No està permès EL DRAFTING

No està permès anar a roda entre esportistes del mateix o diferent sexe.

No està permès seguir el deixant d’un vehicle o moto.

Anar a roda és entrar amb la bicicleta a la zona considerada com a “zona de “drafting”

Zona de “drafting” per a les competicions de Grups d’Edat o Obertes: la zona de “drafting” tindrà 10 metres lineals des de l’extrem de la roda davantera. Un atleta podrà entrar a la zona de “drafting” d’un altre atleta per avançar-lo. Per efectuar aquesta maniobra comptarà amb un màxim de 25 segons.

Zona de “drafting” darrere de les motos tindrà 12 metres lineals.

Zona de “drafting” darrere de qualsevol vehicle en tot el segment de bicicleta tindrà 35 metres lineals.

Distància de la zona de “drafting” per tots els esportistes.

Un esportista pot entrar a la zona de “drafting” d’un altre esportista, en les següents circumstàncies:

 • Si avança abans de 25 segons.
 • Per raons de seguretat.
 • 100 metres abans d’un avituallament.
 • A l’entrada o sortida de l’àrea de transició.
 • En girs pronunciats.
 • A les zones que autoritze el Delegat Tècnic.

Avançaments:

 • Un/a esportista avança a un altre quan la roda davantera del primer sobrepassa la roda davantera del segon.
 • Una vegada que un esportista ha estat avançat ha d’abandonar la zona de “drafting” en els 5 segons següents a produir-se l’avançament.
 • Un/a esportista avançat deuria d’eixir immediatament de la zona de drafting.
 • Intentar avançar de nou a l’esportista que ha avançat per part de l’esportista avançat abans d’abandonar la zona de drafting resultarà en una infracció per drafting.
 • Els esportistes han de mantenir-se a un costat del recorregut i no provocar una incidència de bloqueig als esportistes que vénen per darrere. El bloqueig es produeix quan un esportista que ve per darrere no pot avançar perquè l’esportista que li precedeix està mal situat.
 • El delegat tècnic donarà indicacions en la reunió tècnica sobre quin serà el costat pel qual es produiran els avançaments, bé sigui dreta o esquerra.

A i B mantenen una separació adequada entre tots dos, però A està bloquejant a B si es manté en aquesta posició.

B està aconseguint a A, i B està ara a la zona de “drafting” d’A.

A i B mantenen l’adequada separació. C no està intentant passar a B, i està a la seva zona de “drafting”. A i B no estan fent “drafting”.

En el cas de vehicles, el rectangle és de 35 m de longitud i de 2,5 m a cada costat.

La sanció a aplicar a un/a triatleta per anar a roda és una targeta blava, que implica que el triatleta ha de parar-se a la següent àrea de penalització. El temps de penalització serà de 2 minuts. 

No parar-se en la següent àrea de penalització, suposarà la desqualificació de l’atleta.

Dos targetes blaves, suposarà la desqualificació de l’atleta.

Dos targetes groges, suposarà la desqualificació de l’atleta.

Targeta groga per bloking, és un para i segueix en el penalty box. no hi ha desqualificació.

L’àrea de penalització esta ubicada abans de la entrada a la 2a. Transició.

Arbitratge i cronometratge:

La responsabilitat del control de la prova estarà a càrrec del jutge àrbitre, auxiliat pels jutges oficials de la FTCV. El cronometratge es realitzarà pel sistema electrònic amb xip.

Tot el participant que no dispose de xip groc en propietat (o que no el porte a la prova) haurà de pagar en el lloc de recollida de dorsals 3€ en concepte de lloguer al personal de cronometratge. (Més informació respecte al xip en la Web de la Federació). 

Inscripcions, preus i condicions:

La inscripció és personal i intransferible i suposa l’acceptació de les presents normes. La participació està limitada a 550 participants. No podran participar menors d’edat.

 

Obertura d’inscripcions:

 •  1r tram: des de l´8 d’abril (divendres) per a federats en triatló a la Comunitat Valenciana.
 • 2n tram: a partir del 2 de maig per a federats en altres comunitats i no federats.

Tancament d’inscripcions, fins esgotar 550 places o (dimecres) 7 setembre a les 23:59:59h.

 

Quotes d’inscripció:  

Triatló Antella.

45 euros, federats en triatló.

45 euros + 13 euros no federats (llicència d’un dia).

Devolució del 50% d’inscripció a tots/es els/les paratriatletes  que prenguen l’eixida  en 31é TRIATLÓ ANTELLA  LA CLÀSSICA.

Gestió de baixes i devolucions:

Triatló.

 • Fins al divendres 1 de setembre, es retornarà el 75% de la inscripció. A partir d’aquesta data no hi haurà devolucions.
 • Fins al divendres 1 de setembre a les 14:00 h. sols es podran realitzar canvis quan els participants siguen del mateix club i, a més, estiguen federats els dos en triatló.
 • Per a devolucions o canvis enviar un correu a la següent adreça: triatlo@cecantella.com

 

Notes importants:

Triatló.

La participació està limitada a 550 participants.

 • Es reserven 30 places per a compromisos de l’organització
 • La plaça no es podrà cedir.
 • Sols es podran realitzar canvis quan els participants estiguen federats en triatló i al mateix club.

Llista d’espera:

 • Et podràs inscriure a la llista d’espera mitjançant l’ingrés de la quota d’inscripció.
 • El termini de les inscripcions estarà obert fins al 7 setembre, o bé, fins que s’esgoten les places
 • Desprès de tancades les inscripcions i segons es generen baixes, es donarà entrada a les i als triatletes de la llista d’espera en rigorós ordre de pagament i inscripció.
 • La llista definitiva d’inscrits es publicarà el 7 setembre.
 • Als no participants del Triatló Antella i que estiguen a la llista d’espera, se’ls tornarà la quota d’inscripció màxim la setmana després del triatló.

Serveis :

L’organització vol agrair a cadascun dels 550 participants per apostar, una vegada més, per aquest triatló, lliurant-los una sèrie de regals, que esperem us agraden:

            Al lliurar el dorsal:

 • Samarreta i diversos obsequis que l’organització puga recollir.

Guarda-roba:

Hi haurà servei de guarda-roba. Els participants únicament podran entrar a l’àrea de transició una bossa menuda amb la roba d’escalfament. Veure plànol.

Fisioterapeutes:

Hi haurà servei de fisioterapeutes. Veure plànol.

Dutxes:

Hi haurà servei de dutxes i vestidors al poliesportiu municipal. Veure plànol.

Serveis sanitaris:

Els serveis mèdics i ambulància estaran ubicats a la zona de transició. Una ambulància tancarà la carrera al segment de bici. Veure plànol.

Pàrquins exclusius:

Tots els corredors i acompanyants, disposaran d’una zona de pàrquing gratuït situat a l’entrada del poble. Veure plànol.

Avituallaments:

Hi haurà dos punts d’avituallament d’aigua i u d’esponges en el segment a peu pel qual passa 2 vegades. Veure plànol.

Aproximadament:

 • Aigua al 0,3 km; 2,3 km; 4,6 km; 6,8km.
 • Esponges al 2,6 km i 4,7 km.

                  Tirar residus fora de les zones assignades comportarà sanció.

Servei mecànic:

Per confirmar.

Àrea de Transició:

L’àrea de transició estarà controlada per vigilants de l’organització i tan sols es podrà eixir amb material, presentant l’acreditació corresponent:

 •  Dorsal i DNI triatleta.
 •  DNI de la persona que retira el material.
 •  Llicencia Federativa de triatló amb fotografia.

Material identificatiu per al participant:

Cada participant rebrà per part de l’organització una bossa, excepte si té el dorsal únic de la Federació de Triatló de la Comunitat Valenciana (FTCV), amb:

 •  Barret de natació (1).
 •  Dorsal per a la bicicleta (1).
 •  Dorsal ciclisme i carrera a peu (1)  
 •  En el moment de recollir el material, cada participant haurà de presentar el DNI o passaport  en vigor amb la finalitat de confirmar la seua identitat.

Seguretat i assistència mèdica:

Les zones restringides estaran controlades per vigilants de l’organització i tan sols es podrà accedir a elles amb l’acreditació corresponent. 

La seguretat de la via pública serà responsabilitat de la Guàrdia Civil de Trànsit i de la Policia Local d’Antella.

Els serveis mèdics de l’organització estaran autoritzats a retirar qualsevol participant per raons mèdiques. Qualsevol vehicle d’emergència que necessite transitar pel recorregut de ciclisme podrà fer-ho indicant la seua posició amb senyals lluminoses i acústiques. En tots els casos el vehicle tindrà preferència sobre els i lestriatletes, els quals hauran de donar pas. 

Anul·lacions:           

Davant inclemències climatològiques o de causa major que impossibiliten la celebració de la prova d’acord amb el programa previst, l’organització durà a terme una altra competició amb l’acord  dels oficials de FTCV. En cap cas es proposarà una altra data o es tornarà la quota d’inscripció. Exemple:

 •  Anul·lació del tram de natació : Duatló.
 •  Anul·lació del tram de ciclisme: Aquatló.
 •  Anul·lació del tram natació i ciclisme: Carrera a peu.

Reclamacions i apel·lacions: 

a) Els i les atletes o tècnics dels clubs acreditats, podran fer reclamacions i/oapel·lacions, segons es detalla a continuació:

  1. Reclamacions contra la llista d’eixida: abans de la reunió tècnica i, de no existir aquesta, fins a una hora abans de la primera eixida de la jornada.
  2. Reclamacions contra la llista provisional de resultats, l’actitud d’un o una altre/a esportistai/o irregularitats en l’organització de la competició: quinze minuts després delmés tardà d’aquests dos fets:
   • La publicació de la llista provisional de resultats en el tauler d’anuncis.
   • L’entrada en meta de l’atleta implicat.
  1. Apel·lacions contra sancions aplicades pel Jutge Àrbitre, o per decisionspreses per ell, amb l’excepció de les eliminacions que no són apel·lables, quinze minuts després del més tardà d’aquests dos fets:
   • La publicació de la sanció o de la decisió en el tauler d’anuncis.
   • L’entrada en meta de l’atleta sancionat.

b) Les reclamacions seran formulades per escrit i lliurades al Jutge Àrbitre de la competició, qui a la vista de les al·legacions presentades, prendrà les decisions que crea convenients.

c) Les apel·lacions seran formulades per escrit i lliurades al Jutge Àrbitre, juntament amb una fiança d’import igual a la meitat de la inscripció, amb un mínim de 20 €, qui revisarà en primera instància la seua decisió. De ratificar-se en la mateixa lliurarà l’apel·lació al Jurat de Competició perquè siga aquest qui resolga el cas. En el supòsit en què el Jurat de Competició resolga a favor del recurrent, li serà retornat l’import de la fiança dipositada.

d) En el cas que l’apel·lació arribe al Jurat de Competició, el president del Jurat es reunirà amb la resta dels integrants i intentarà escoltar a totes les parts implicades i estudiar les proves aportades. Si el que realitza l’apel·lació no poguera estar present, els seus arguments poden ser deixats per escrit en presentar l’escrit d’apel·lació. L’incompliment d’aquesta norma pot invalidar l’apel·lació.

i) Havent escoltat totes les possibles evidències, el Jurado es retirarà a considerar el seu veredicte, que serà final i irrevocable. La decisió serà comunicada primer verbalment i després per escrit.

 

Premis: 

Els guanyadors de les diferents categories hauran d’assistir  obligatòriament al lliurament de premis. Cas de no estar present perdrà el dret al premi.

Trofeu als tres primers de cada categoria.

Trofeu als tres primers i primeres en la classificació absoluta.

18-19 anys Junior.

20-23 anys Sub-23.

24-39 anys Sènior.

40-49 anys Veterà I.

50-59 anys Veterà II.

60-69 anys Veterà III.

70  i més Veterà IV.

Clubs.

Club CEC Antella – Frutas Tono – Alejandro Sanz  o Local

( Es considera local nascut o empadronat a Antella )

Paratriatletes  PTS- 2-3-4-5-7-8 i PTVI 1-2-3

Tan sols i han trofeus per a una categoria conjunta de paratriatló (MASCULINA I FEMENINA). 

La classificació dels quals s’obtindrà aplicant els factors de compensació aprovats en l’Assemblea del 12/12/2020.

Drets d’imatge i protecció de dades. L’acceptació del present reglament implica obligatòriament que el/la participant autoritza l’organització, a l’enregistrament total o parcial de la seua participació en aquesta, dona el seu consentiment perquè puga utilitzar la seua imatge per a la promoció i difusió de la imatge de la prova en totes les seues formes (ràdio, premsa, vídeo, foto, DVD, internet, cartells, mitjans de comunicació, etc.) i cedeix tots els drets relatius a la seua explotació comercial i publicitària que consideren oportú executar, sense dret per la seua part a rebre cap compensació econòmica. Pel simple fet de la seua inscripció en aquesta prova, la totalitat dels participants, presten de manera tàcita el seu consentiment absolut perquè l’organització de Triatló Antella, per si mateixa o mitjançant entitats terceres autoritzades, tracten o difongué amb finalitat exclusivament esportiva, promocional o comercial, les seues dades de caràcter personal. D’acord amb el que s’estableix en el nou Reglament de la UE 2016/679 relatiu a la Protecció de les Persones Físiques pel que fa al tractament de Dades Personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, el participant té el dret d’accedir a aquests fitxers a fi de rectificar o cancel·lar de manera total o parcial el seu contingut.