Inscripcions, terminis i preus 2019:

Enllaç Inscripcions:

https://www.timerlap.com/index.php?option=com_athletics&view=carrera&idCarrera=839&Itemid=108